Успешна групна промоција књижевних дела наших аутора у парку природе,,Русанда''!

Успешни ,,Књижевни портрети'' у библиотеци ''Свети Сава'' у Земуну

Прва, успешна, групна промоција наших аутора у 2016. години!